Spotkanie z mieszkańcami Braniewa

Dziś w godzinach popołudniowych spotkałem się z mieszkańcami Braniewa oraz powiatu braniewskiego. Dziękuję bardzo za udzielone mi poparcie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Braniewie Panu Dariuszowi Frąckiewiczowi oraz Wicestaroście Powiatu Braniewskiemu Panu Arturowi Mieczańcowi.

1 Comment

  • www.charaktery.eu Dodano 16 Grudzień 2015 03:57

    Pięknie, dziękuję!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *