Okręg 5 – kandydaci do Rady Miejskiej

Jako reprezentanci okręgu piątego w Radzie Miejskiej:

  1. Zadbamy o maksymalne wykorzystanie środków rządowych na wsparcie przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, szczególnie przy rozwoju portu morskiego, budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz przy remontach ulic i budowie mieszkań.
  2. Stworzymy perspektywy dla młodzieży poprzez skuteczną realizację programu Mieszkanie+, bardziej dostępne żłobki i przedszkola oraz godne stypendia dla sportowców.
  3. Utworzymy nowy żłobek i przedszkole w dawnym budynku Gimnazjum nr 7.
  4. Zadbamy o komfort życia mieszkańców realizując między innymi budowę odkrytego basenu z atrakcjami, naturalnego placu zabaw w Bażantarni oraz parku integracji mieszkańców przy ul. Żeromskiego.
  5. Obniżyliśmy ceny biletów, teraz zrealizujemy cały system ulg w ramach programu Elblążanin+.

Marek Piotr Pruszak – 56 lat, żonaty, dwoje dzieci. Doświadczony samorządowiec i nauczyciel. Przewodniczący Rady Miejskiej. Wiceprezydent Elbląga. Kurator oświaty i dyrektor elbląskich szkół. Działacz Solidarności i Akcji Katolickiej. Wprowadził Kartę Dużej Rodziny w 2013 r. i obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej od 1 IX 2018 r. SZANOWNI ELBLĄŻANIE W kadencji 2018-23 zamierzam: wspierać przedsiębiorców w ramach tworzonego przy współpracy z Rządem RP Centrum Usług Biznesowych w Elblągu, wprowadzić dalsze ulgi z Programu Elblążanin+ m.in. tanie i dostępne żłobki, tanie parkingi, 95% bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność,  wprowadzić godne stypendia dla młodych sportowców i artystów, podwyższyć dodatek dla wychowawców w szkołach do 300 zł,  doprowadzić do remontu zapomnianych ulic m.in. ul. Słowackiego.

Mój program i pracę opieram na szacunku dla ludzi i wartościach bliskich Polakom.

KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej – lat 39,żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe – magisterskie. Wieloletni nauczyciel i wychowawca w szkołach ponadpodstawowych, licencjonowany sędzia PZŁS, inicjator i organizator działań dla młodzieży – m.in. wizyt studyjnych dla uczniów w Parlamencie Europejskim oraz współrealizator wolontariatu z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016. Wspiera rozwój edukacji, m.in. poprzez organizację praktyk i staży międzynarodowych dla uczniów elbląskich szkół i tylko w ostatnich trzech latach na ten cel pozyskał dla młodzieży ze źródeł zewnętrznych ponad 2 mln zł. Obecnie radny, członek komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki, oraz komisji rewizyjnej rady miejskiej, zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, zarządza zespołami i placówkami na terenie całego województwa. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty. Jest osobą aktywną, otwartą na rozsądne pomysły, nie boi się wyzwań, chce rozwijać Elbląg. Wspiera inwestycje w przyszłość miasta, te związane z rządowym planem przekopu mierzei wiślanej, oraz te mniejsze – związane z tworzeniem nowych żłobków, modernizacją szkół i przedszkoli, zagospodarowaniem miejsc rekreacji, rewitalizacją basenu, budową i remontem elbląskich ulic oraz chodników… Jest Twoim sąsiadem z okręgu, a więcej o nim dowiesz się na www.kowszynski.pl

Żanetta Joanna Wolak-Szatkowska – 45 lat, mąż–lekarz, 14-letni syn. Absolwentka Politechniki Gdańskiej – kierunek zarządzanie i ekonomia, podyplomowe studia z administracji, kursy i szkolenia z dziedziny prawa pracy i zarządzania. Współrealizowanie konferencji, szkoleń, projektów unijnych. Z samorządem związana od 2000r. Sprawowała funkcję sekretarza gminy oraz z-cy burmistrza Fromborka. Związana z Elbląską Uczelnią. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi oraz zdolności organizacyjne. Zamierza: aktywnie dbać o codzienne sprawy mieszkańców okręgu z którego startuje; podejmować działania w zakresie pozyskiwania środków na adaptacje byłego gimnazjum przy ul. Lotniczej na potrzeby przedszkola i żłobka; wspierać działania na rzecz zagospodarowania byłego kompleksu wojskowego (centrum handlowo-usługowe); działać na rzecz zwiększenia absorpcji zewnętrznych środków finansowych. Uczciwość, jedyna wartość której można zaufać. Kandyduję do Rady Miejskiej, ponieważ uważam, że Elbląg potrzebuje ludzi uczciwych i rzetelnych.

Jolanta Cieślicka – jestem katechetką w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu z 25 letnim stażem. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studnia podyplomowe opiekuńczo – wychowawcze, bibliotekoznawstwo oraz oligofrenopedagogikę.
Mam dwoje dzieci  oraz jestem szczęśliwą babcią trójki wnuków. Chciałabym, aby Elbląg był miastem otwartym dla rodzin i ludzi młodych. Zamierzam wspierać lokalne inicjatywy społeczne. Jestem osobą aktywną, lubię kontakt z ludźmi i nie boję się wyzwań.

Joanna Rucińska – 42 lat, mężatka, czworo dzieci, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr14 i Szkole Podstawowej nr4: historii, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie; realizator projektów: obywatelskich, historycznych, patriotyczno-religijnych. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Członek NSZZ „Solidarność”. Zamierzam: otworzyć miasto na współpracę z Trójmiastem; wspierać przedsiębiorczość młodych Elblążan, poprzez rozwój małych i średnich firm, przeciwdziałać bezrobociu poprzez współpracę z EPT- stworzenie centrum innowacji dla zdolnej młodzieży, sprzyjać rozwojowi budownictwa-Mieszkania+: dbać o rozwój oświaty, tak by zdolna młodzież pozostała w naszym mieście i skorzystała z nowoczesnych inwestycji i modernizacji Elbląga, tj; przekopu Mierzei Wiślanej, rozwoju Kolei Nadzalewowej, nowoczesnych miejsc parkingowych wokół Starego Miasta, rewitalizacji Lasu Bażantarnia i odkrytego basenu na „Dolince”, rozwoju portu Morskiego i Modrzewiny. Elbląg potrzebuje ludzi młodych do ożywienia w regionie.

Małgorzata Dąbrowska lat 56, szczęśliwa mama dwóch dorosłych córek. Wykształcenie wyższe magisterskie, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, studia podyplomowe z przyrody oraz nauk o rodzinie na UWM w Olsztynie. Mieszkanka Zatorza. Oddany nauczyciel, wychowawca i katecheta SP nr14. Sprawy społeczne zawsze były mi bliskie. Jako nauczyciel byłam organizatorem wielu akcji charytatywnych i wolontaryjnych. Kandyduję do Rady Miasta gdyż jestem osobą uczciwą, rzetelną i odpowiedzialną. Wykorzystując swój wolny czas mogłabym dobrze służyć społeczeństwu naszej dzielnicy i miasta.

Zenon Stanisław Lecyk – jestem inżynierem kontraktów w firmie General Electric. Żona Helena jest psychologiem, dzieci – Jakub, Michał, Zuzanna. Od lat pracuję na rzecz Elbląga w Radzie Miejskiej kilku kadencji, obecnie w Komisjach Gospodarki i Finansowo-Budżetowej. Współtworzyłem plany inwestycyjne, budżet i strategię Elbląga, inicjuję pomoc mieszkańcom, słucham postulatów ludzi, działam odważnie, twórczo i skutecznie. Sprawy Elblążan są mi bliskie. Elbląg trzeba zmieniać – niezbędne są inwestycje, one zapewnią nowe miejsca pracy i godne życie wszystkich mieszkańców. Potrzebą chwili są tanie mieszkania, oferta dla młodych, żłobki i przedszkola, poprawa nawierzchni ulic, czyste powietrze, miejsca rekreacji i wypoczynku.