Okręg 4 – kandydaci do Rady Miejskiej

Jako reprezentanci okręgu czwartego w Radzie Miejskiej:

  1. Uporządkujemy strefy miasta o dużym nasileniu parkujących na ulicach, poprzez budowę parkingów, w tym wielopoziomowych, co rozwiąże problem parkowania w mieście.
  2. Doprowadzimy do odnowy zaniedbanych budynków, w zakresie termomodernizacji, a także wymiany źródeł energii cieplnej na systemy bardziej ekologiczne.
  3. Ożywimy teren Starego Miasta i Wyspę Spichrzów, co się wiąże z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Elbląg.
  4. Zagospodarujemy miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również place zielone oraz place zabaw dla dzieci – chcemy aby miejskie parki i tereny zielone były miejscami spotkań mieszkańców.
  5. Zaktualizujemy program naprawy dróg – oraz ustalimy priorytety napraw, tak by takie ulice jak Strażnicza, czy Andrzeja Struga były wyremontowane.

Jolanta Lisewska, Specjalista ds. bhp w EPWiK sp. z o.o. Vice przewodnicząca Rady Miejskiej w obecnej kadencji. Vice przewodnicząca Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność. Praca społeczna, której poświeciłam 29 lat jest ważną kwestią mojego życia, a pomaganie ludziom i efektywne wspieranie rozwoju miasta dają mi największą satysfakcję. Konsekwentność i uparte dążenie do celu pomagają mi osiągać sukcesy, a jako Radna mogę zdziałać dużo więcej dla mieszkańców i naszego miasta.

Andrzej Szatkowski – Elblążanin. Lat 55. Absolwent Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Od 32 lat jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch wspaniałych synów. Kandyduje, by mieć realny wpływ na tworzenie przyszłości dla młodych elblążan. Wykorzysta swoje bogate doświadczenie zawodowe. Potrafi słuchać ludzi, podejmować trudne decyzje i rozwiązywać problemy. Ma pomysły na rozwój miasta. Jego celem jest kontynuacja i wdrożenie w Elblągu programów Prawa i Sprawiedliwości -Przekop Mierzei Wiślanej, nowe miejsca pracy, kąpielisko miejskie, więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, tanie mieszkania z programu Mieszkanie Plus, budowa garażowca na Starym Mieście.

Marek Wójcik – elblążanin, wykształcenie wyższe humanistyczne (UAM Poznań), emerytowany nauczyciel. Kandydując do Rady Miasta, chciałbym skoncentrować swoją aktywność przede wszystkim na trzech zagadnieniach: przywrócenie Elblągowi statusu miasta portowego, który był podstawą jego zamożności; wprowadzenie ładu architektonicznego, opartego na jednolitym planie; stworzenie szkolnictwa zawodowego, dającego pracę w zakładach powstałych wokół idei portu morskiego. Otwarcie drogi morskiej to nowa karta historii Elbląga.

Grzegorz Marek Guzowski – lat 44, urodzony w Elblągu, żonaty, ojciec dwóch synów Tomasza i Bartosza. Wykształcenie wyższe magister inżynier, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych na kierunkach konstrukcje budowlane i inżynieria lądowa oraz budowa i eksploatacja dróg. Od 26 lat przedsiębiorca. W Radzie Miejskiej pragnę działać na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości wiążącym się z powstawaniem nowych miejsc pracy. Rozbudową infrastruktury rekreacyjnosportowej, promocją zdrowego trybu życia.

Teresa Wanda Król – Jestem lekarzem na emeryturze w swojej pracy zawodowej zajmowałam się dziećmi: lekarz pediatra następnie specjalista rehabilitacji dziecięcej. Udało mi się utworzyć ośrodek rehabilitacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży oraz kilka podobnych ośrodków na terenie byłego województwa elbląskiego. Dzięki temu niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom ułatwiono dostęp do kompleksowej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, za moją pracę zawodową i społeczną otrzymałam elbląską nagrodę TUUS w kategorii „Jan Paweł II – Papież Dialogu w 2013 roku”. Mój wolny czas pragnę poświęcić mieszkańcom mojego miasta. Radna w kadencji 2014-2018r.

Grzegorz Holeniewski lat 52, wykształcenie – wyższe pedagogicznie, zawód – nauczyciel; Od 28 lat związany z placówką kulturalno-oświatową w E-gu; Zainteresowania: muzyka, sport, teatr, turystyka; Kandydując na radnego do Rady Miejskiej chcę tworzyć warunki, by dzieci, młodzież oraz dorośli mogli rozwijać swoje talenty i pasje. Proszę o Państwa zaufanie oraz głos.

Anna Wrońska – Jestem rodowitą elblążanką. Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne. Jestem Prezesem Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu. W ramach działalności TPD zajmujemy się propagowaniem i ochroną praw dzieci oraz wielowymiarowym wsparciem dzieci i ich rodzin. Prowadzimy również działalność opiekuńczo – wychowawczą, edukacyjną oraz profilaktyczną – interwencyjną. Za swoją działalność zostałam uhonorowana odznaką „Przyjaciel Dziecka”.