Okręg 3 – kandydaci do Rady Miejskiej

Jako reprezentanci okręgu trzeciego w Radzie Miejskiej:

  1. Doprowadzimy do rewitalizacji Bażantarni. Uporządkujemy zniszczone powodzią szlaki i przywrócimy nasz las elblążanom.
  2. Przeprowadzimy drugi etap budowy Centrum Rekreacji Wodnej. Wyremontujemy odkryty basen miejski w Parku Dolinka.
  3. Udrożnimy wąskie gardła elbląskich dróg m.in. ulicę Bema poprzez poprawę organizacji systemu komunikacji.
  4. Stworzymy centrum zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży, aby rodzice nie musieli wozić swoich dzieci na plac zabaw w Pasłęku.
  5. Otworzymy Urząd Miasta na mieszkańców. Skończymy z autorytarnym stylem zarządzania miastem jaki prezentują obecne władze. Rozbudzimy i wykorzystamy energię elblążan.

Piotr Opaczewski – elblążanin z krwi i kości, przedsiębiorca, działacz społeczny, jeden z założycieli Klubu Sportowego Olimpia 2004 oraz Kobiecego Klubu Sportowego Hanza. Pełni funkcję Prezesa Okręgu Partii Porozumienie, jest także koordynatorem wojewódzkim Republikanów. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim.
„Dlaczego kandyduję? Bo mi zależy. Na Elblągu, na elblążanach, na Polsce. W zalewie „tumiwisizmu” jest wiele osób, którym nie jest wszystko jedno. Jestem jedną z nich. Dziękuję za zaufanie.”

Paweł Fedorczyk – RADNY od 2011 r., CZŁONEK ZARZĄDU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGION ELBLĄSKI od 2018 r., PRZEWODNICZĄCY RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA w latach 2007 – 2011, RADCA PRAWNY od 2008 r., SEKRETARZ POWIATU od 2007 r., URZĘDNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ w latach 2000 – 2007

Andrzej Majewski – Doktor prawa. Nauczyciel akademicki (obecnie PWSZ w Elblągu). Autor książek i artykułów m. in. z zakresu prawa samorządowego i jego tworzenia. Większość publikacji poświęcił ochronie zwierząt. Członek organizacji „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”. Były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Promotor kilkuset prac magisterskich i licencjackich. Szkolił pracowników administracji. Współpracuje z Sejmem. Zamierza pozyskiwać środki rządowe i UE na rozwój miasta i zmniejszyć jego gigantyczny dług.

Cecylia Weronika Orych – pochodzę z rodziny o patriotycznych i religijnych poglądach. Z zawodu nauczyciel, obecnie na emeryturze. Wykształcenie wyższe magisterskie. Należę do wspólnot parafialnych. W życiu kieruję się Katolicką Nauką Społeczną. Współczesny świat wnosi zagrożenia dla rodzin, młodzieży, ludzi starszych, samotnych. Podważa wartości etyczne, moralne, duchowe. Popieram program rządu. W naszej „małej ojczyźnie” chciałabym być blisko codziennych problemów, nieść pomoc i wsparcie, by wszystkim nam żyło się lepiej. Zapraszam do wzięcia udziału w wyborach. Dziękuję.

Elżbieta Banasiewicz– lat 49, wykształcenie wyższe, nauczyciel religii. Całe życie zawodowe związane z oświatą – praca z dziećmi i młodzieżą. Odpowiedzialna i zaangażowana społecznie. Problemy elbląskich rodzin są mi doskonale znane, dlatego jako radna zrobię wszystko, by Elbląg był miastem przyjaznym dla młodych i nieco starszych. Zawalczę o żłobki i przedszkola, o likwidację barier architektonicznych, o obniżenie cen energii cieplnej. Elbląg przyjaznym miastem, by żyło się nam lepiej!

Sylwia Milewska – Mam 47 lat, urodziłam się na ziemi kociewskiej. Mężatka, od 25 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel.  Przez całe życie bliska mi jest idea gospodarności, dobrobytu, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w miejscu pracy i zamieszkania.  Jestem zdania, że jeśli sama nie zacznę od siebie, to trudno jest wymagać od innych. Na Kociewiu nauczyłam się dobrze gospodarzyć, wiem, co trzeba zrobić, aby mieszkańcom poprawić jakość życia.

Jan Marek Redzimski Kadencje radnego 2010-2018.
kluczowe zadania:
potrzeby reprezentowanej społeczności,
rozpoznawanie problemów,
podejmowanie skutecznych działań

Elbląg miastem historycznym z teraźniejszością i przyszłością, przyjazny dla każdego. Podstawą demokracji – lokalne wspólnoty.
Najważniejsze Dokonania:
Oświetlenie Krzyża Katyńskiego
Przywrócenie nazwy Kanał Elbląski
Darmowa komunikacja miejska dla represjonowanych
Kwestowanie na rzecz pacjentów z Hospicjum

www.janredzimski.pl