Program Elblążanin + (E+), który został opracowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, obejmuje system ulg, bonifikat i zniżek dla osób korzystających z miejskiej komunikacji, parkingów, instytucji kultury, sportu i rekreacji, placówek opiekuńczych, oświatowych czy wychowawczych.

Program jest przede wszystkim skierowany do mieszkańców, którzy posiadają meldunek w Elblągu oraz osób tu uczących się i studiujących. Celem programu ma być wspieranie elbląskich rodzin, osób samotnych, seniorów, elbląskich przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. W przyszłości dokument wprowadzi także kartę E+, która będzie swoistym dokumentem potwierdzającym zameldowanie uczestnika programu w Elblągu.

W pierwszym etapie (wrzesień 2018 roku) program ma wprowadzić obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. Potem, w 2019 roku w jego ramach ma powstać nowy żłobek w budynku przy ul. Lotniczej (po Gimnazjum nr 7), ma też zostać wprowadzona dotacja dla żłobków niepublicznych, dzięki czemu zmniejszy się wysokość opłat dla rodziców w żłobkach prywatnych.

W trzecim etapie, w 2020 roku, zakładamy wprowadzenie bezpłatnych i ulgowych biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, na miejskie lodowiska oraz na wybrane wydarzenia kulturalne i sportowe. W kolejnym roku program wprowadzi zwiększenie wysokości stypendiów sportowych i artystycznych dla młodych uzdolnionych elblążan oraz dotacji dla miejskich jednostek organizujących wypoczynek dla dzieci. W ostatnim roku zakłada się zmniejszenie opłat z tytułu parkowania na miejskich parkingach.

Na pierwszy etap programu E + zabezpieczono w budżecie miasta 600 tys. zł.

Etap 1 – 2018 r. (od 1 IX)

Obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej.

Etap 2 – 2019 r.

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach na terenie Elbląga poprzez utworzenie nowej placówki w budynku przy ul. Lotniczej (po Gimnazjum nr7) oraz poprzez wprowadzenie dotacji dla żłobków niepublicznych (dzięki temu zmniejszy się wysokość opłat dla rodziców w żłobkach prywatnych).

Etap 3 – 2020 r.

Wprowadzenie bezpłatnych i ulgowych biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, na miejskie lodowiska oraz na wybrane wydarzenia kulturalne i sportowe (koncerty, mecze)

Etap 4 – 2021 r.

Zwiększenie wysokości stypendiów sportowych i artystycznych dla młodych uzdolnionych elblążan oraz dotacji dla miejskich jednostek organizujących wypoczynek dla dzieci.

Etap 5 – 2022 r.

Zmniejszenie opłat z tytułu parkowania na miejskich parkingach.